20/05/18  Tin của trường  22
Chiến Thắng Điện Biên Phủ.
 20/05/18  Tin của trường  20
Điện Biên Phủ những ngày tháng 5 lịch sử.
 24/04/18  Tin của trường  25
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
 24/04/18  Tin của trường  21
Hội thi học sinh giỏi cấp trường.