24/04/18  Tin của trường  2
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
 24/04/18  Tin của trường  2
Hội thi học sinh giỏi cấp trường.
 18/04/18  Tin của trường  2
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018. Ngày 5/4/2018 trường tổ chức hội thi Học sinh giỏi.
 28/03/18  Tin của trường  13
Lễ chuyển Đảng chính thức.