Buổi sáng ở sân trường.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

“Lớp học thân thiện ” là nơi mà ờ đó các em luôn vui vẻ, hoà đồng, đoàn kết thương yêu nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong học tập, sinh hoạt. Nơi đây, học sinh luôn nhận được sự thương yêu đoàn kết của tình bạn và tình cảm gắn bó giữa thầy và trò.

Chính vì lẽ đó, xây dựng được lớp học thân thiện là yêu cầu cần thiết mà người giáo viên phải đầu tư nghiên cứu xây dựng từ mô hình lớp học, trang trí lớp cũng như tạo các mối quan hệ gắn bó, khăng khít giữa học sinh - học sinh, giáo viên - học sinh, đổi mới phương pháp dạy học, làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ... để tạo ra một môi trường học tập tốt, tạo cho các em sự gần gũi, coi lớp học như gia đình của mình, để các em thấy mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.