Điện Biên Phủ những ngày tháng 5 lịch sử

Điện Biên Phủ những ngày tháng 5 lịch sử.

Điện Biên Phủ những ngày tháng 5 lịch sử.

* Ý ghĩa của tượng đài chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

- Tượng gồm 3 anh bộ đội và một em bé dân tộc Thái 1 lá cừ và một bó hoa.

  + Anh bộ đội phất cao lá cờ tượng trưng cho các đại đoàn của ta gồm có 5 đại đoàn tương đương với 55 ngàn chiến sỹ theo như lời của chủ tịch Hồ Chí Minh đây là những vốn liếng rất quý không thể để mất được. Khi sáng tác tác giả đã liên tưởng tới anh bộ đội phất cờ trên nóc hầm Đờ Cát.

   + Anh bộ đội thứ hai bế em bé dân tộc Thái tượng trưng cho văn nghệ sỹ quân đội và cả những người tham gia chiến dịch như thanh niên sum phong dân công hỏa tuyến. em bé Thái tượng trưng cho lớp lớp thế hệ mai sau về chuyền thống yêu nước và trống giặc ngoại xâm của đồng bào dân tộc nơi đây. Anh bộ đội thứ 3 thể hiện tinh thần luôn luôn cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam.

* Các em học sinh thi đua rèn luyện để chào mừng kỷ niệm 64 năm chiến thắng lịch sử điện Biên Phủ.