Gửi em

Gửi em

Gửi em

Gửi về em cả bầu trời mở rộng

Ôm tư tương, ôm nỗi nhớ vô biên

Khát vọng xanh ôm ấp trong trang sách

Em lên đường dạy chữ vùng cao.

 

Gửi về em niềm vui buồn đan chéo

Như mây trôi, gió thổi vu vi

Ngày em về như trồi xanh gặp nắng

Nếu em về ai sẽ dạy đàn em thơ.

                                   Tg. Quân