Hội thi học sinh giỏi cấp trường.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018. Ngày 5/4/2018 trường tổ chức hội thi Học sinh giỏi.

Ngày 5/4/2018 trường PTDTBT Tiểu học Chua Ta tổ chức hội thi học sinh giỏi, nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục; đồng thời phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho địa phương, đất nước.

Phát huy vai trò và trách nhiệm của giáo viên thường xuyên trao dồi kiến thức, nâng cao năng lực, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học; động viên khích lệ ý thức, chuyên cần, sáng tạo trong học tập của học sinh tiểu học.