Hội thi học sinh giỏi

Hội thi học sinh giỏi cấp trường.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Trường PTDTBT TH Chua Ta đã tổ chức thi học sinh giỏi ngày 5/4/2018.

Cô Hiệu trưởng trao giải thưởng cho các em.