Phương pháp tăng cường kĩ năng đọc viết cho học sinh tiểu học.

Nâng cao chất lượng đọc viết cho học sinh.

Trường đã áp dụng các hoạt động giảng dạy nhằm tăng cường Kĩ năng Đọc Viết cho học sinh dân tộc. Thầy giáo đã áp dụng hoạt động mang tên: Suy nghĩ - Ghép đôi - chia sẻ, vào tiết học.

Tổ chức cho các em trò chơi học tập để nhằm thu hút sự tập trung và vui thích không gây áp lực căng thẳng trong khi học.