Tích cực trồng rau.

Tổ hành chính quyết tâm làm cho vườn rau luôn xanh tốt.

Tổ hành chính quyết tâm không cho đất nghỉ, làm cho vườn trường luôn có màu xanh tươi tốt. Các đồng chí trong tổ đã lên kế hoạch để reo trồng các loại rau theo mùa để đảm bảo cho các em học sinh trong toàn trường có bữa ăn đảm bảo có rau tươi, sạch, ngon. 

 

Bài viết liên quan