Chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngày 26/3 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng ôn lại lịch sử ra đời và ý nghĩa của đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2018. Trường PTDTBT Tiểu học Chua Ta tổ chức một số hoạt động như: Kết nạp Đội, hoạt động Thể dục thể thao cho các em học sinh để chào mừng.

Đây là một số hình ảnh của trường:

Bài viết liên quan